NOTARISHUIS TIENEN, opgericht door alle notarissen van Tienen, Boutersem, Hoegaarden, Glabbeek en Linter - Notarieel infokantoor voor alle verkoop uit de hand.

 

NOTARISHUIS TIENEN

opgericht door alle notarissen van Tienen, Boutersem, Hoegaarden, Glabbeek en Linter - Notarieel infokantoor voor alle verkoop uit de hand.

Vragen over Schenken (72)

 
 1. Om volop te kunnen genieten van ons pensioen zijn we van plan om naar Frankrijk te verhuizen waar we een onroerend goed bezitten. Verandert dat iets aan ons erfrecht?
 2. Mijn moeder heeft het vruchtgebruik geërfd over de nalatenschap van mijn vader. Ik erf als kind slechts de blote eigendom, maar ik zou toch willen overgaan tot de verkoop van bepaalde goederen. Kan dat?
 3. Mijn moeder is een hoogbejaarde vrouw en kan niet meer zelfstandig wonen. Ik zou ze graag bij mijn gezin laten inwonen. Ik ben bang dat dit gepaard zal gaan met hoge kosten, kan ik iets regelen?
 4. Mijn moeder heeft meer en meer last van geheugenverlies. Ik ben bang dat ze op termijn moeite zal hebben om haar rekeningen te beheren.
 5. Kan ik in een testament ook bepaalde wensen opnemen die niets te maken hebben met mijn vermogen?
 6. Ik woon al jaren samen met mijn partner en haar kinderen, die ik ondertussen als mijn eigen kinderen beschouw.
 7. Ik heb geen dichte familie meer, maar wel verschillende mensen die voor mij hebben gezorgd.
 8. Kan ik schenken aan niet familieleden?
 9. Kan ik een nalatenschap verwerpen of aanvaarden in naam van mijn minderjarige kinderen?
 10. Heeft successieplanning enkel nut voor grote vermogens?
 11. Ik ben vrijgezel en ik heb geen kinderen, wie erft wat?
 12. Ik wil samenwonen met mijn vriendin in mijn huis en ik wil dat ze een tijd in mijn huis kan blijven wonen na mijn overlijden.
 13. Mijn vader sterft. Moet ik nu instaan voor de betaling van de huur van zijn woning en andere kosten of leningen die nog verder lopen ?
 14. Ik krijg voor mijn 25ste verjaardag een bedrag cadeau van mijn ouders, wordt dit automatisch belast als een schenking?
 15. Kan ik schenken aan minderjarige kinderen?
 16. Wie betaalt de begrafeniskosten?
 17. Kan ik mijn testament achteraf nog wijzigen?
 18. Ik heb al jaren een slechte verstandhouding met mijn echtgenote, is er een mogelijkheid om ze te onterven?
 19. Welke kosten kunnen in het passief van de aangifte van nalatenschap opgenomen worden?
 20. Een successie plannen impliceert schenken aan de volgende generatie?
 21. Waarom een successieplanning?
 22. Samenwonen: Erf ik automatisch van mijn partner?
 23. Waarom een schenking van geld of aandelen via een notaris regelen?
 24. Is een schenking via een Nederlandse notaris voordelig?
 25. Wilt u iemand een schenking doen ? Hoe regelt u dit?
 26. Wat is een aangifte van nalatenschap?
 27. Wat kost erven?
 28. Hoeveel tijd heeft men voor de betaling van de erfbelastingen?
 29. Minder erfbelastingen betalen?
 30. Hoe hoog zijn erfbelastingen in rechte lijn?
 31. Kan ik bij het huwelijk van mijn zoon meubelen en geld schenken?
 32. Wat is een schenking van hand tot hand?
 33. Een koppel is wettelijk samenwonend. Ze hebben een gemeenschappelijke zichtrekening en elk een eigen spaarrekening waarop de andere volmacht heeft. Stel dat één van beiden overlijdt: op welke rekeningen moet successie betaald worden (en hoe kan dit eventueel vermeden worden).
 34. Wat is een langst-leeft-al? - wat is een keuzebeding?
 35. Wat gebeurt met de samen aangekochte woning wanneer een van de samenwoners overlijdt?
 36. Hoeveel bedragen de erfenisrechten tussen samenwonenden?
 37. Wat houdt een beding van aanwas (tontine) bij aankoop van een onroerend goed in?
 38. Ik ben mede-eigenaar van een goed. Ben ik verplicht in onverdeeldheid te blijven?
 39. Heeft een schenking onder echtgenoten nog zin?
 40. Bestaat er een verschil in de erfrechtregeling van de langstlevende echtgenoot wanneer er kinderen zijn uit een vorig huwelijk?
 41. Worden mijn kinderen uit mijn eerste huwelijk benadeeld als ik hertrouw?
 42. Wat erft de langstlevende echtgenoot ingeval er geen testament, huwcontract of gifte werd gemaakt?
 43. Welke formaliteiten moet ik vervullen om in het bezit van de nalatenschap van één van mijn ouders te komen?
 44. Ik ontving vruchtgebruik. Wat betekent dit?
 45. Hoe geschiedt de schatting van de onroerende goederen in een aangifte van nalatenschap?
 46. Geniet de gezinswoning een bijzondere bescherming?
 47. Bij overlijden zijn alle rekeningen en spaarboekjes bij financiële instellingen geblokkeerd.
 48. Wanneer één van de huwelijkspartners komt te overlijden, moet er dan verdeeld worden?
 49. Kan ik mijn vermogen onbeperkt wegschenken aan mijn beste vriend/vriendin of aan een goed doel?
 50. Hoeveel tijd heeft men voor de indiening van de nalatenschap?
 51. Hoe kan je ervoor zorgen dat de langstlevende partner na het overlijden van de andere partner, eigenaar van de gezinswoning, in het huis kan blijven wonen?
 52. Moeten alle erfgenamen akkoord gaan met een verdeling?
 53. Wat gebeurt er met de erfenis van een ongehuwd persoon zonder nakomelingen en zonder testament?
 54. Welk testament is het beste?
 55. Aan welke voorwaarden moet een eigenhandig testament voldoen?
 56. Zijn beide ouders overleden, dan komt de minderjarige onder voogdij te staan. Wat betekent dit ?
 57. Wat houdt de ontvoogding van de minderjarige in en hoe kan zij worden bekomen?
 58. Kan ik in een testament mijn erfgenamen zelf kiezen?
 59. Successieplanning: wat kunnen samenwoners doen?
 60. Mijn zoon is zwaar ziek. Sinds enkele jaren is hij uit de echt gescheiden. Hij is eigenaar van een woning. Zijn directe erfgenaam is onze kleindochter die nog minderjarig is. Als mijn zoon zou overlijden, heeft onze ex-schoondochter dan het recht om in zijn woning te gaan wonen?
 61. Successieplanning: Begin bij een huwelijkscontract
 62. Successieplanning: zorg eventueel voor een generatiepact
 63. Successieplanning: denk tijdig aan uw toekomst
 64. Geen testament? Wie erft?
 65. Hoe bewijzen samenwonenden welke goederen van wie zijn?
 66. De langstlevende echtgenoot heeft een voorbehouden erfdeel op de preferentiële goederen.
 67. Ik ben minderjarig, kan ik per testament over mijn goederen beschikken?
 68. Naar de notaris voor mijn testament?
 69. Moet ik een erfenis aanvaarden?
 70. Bij feitelijke scheiding, geen huwelijkscontract noch testament, naar wie gaat de erfenis?
 71. Welke zijn mijn rechten en plichten ingevolge het vruchtgebruik?
 72. Welke rechten heeft de langstlevende echtgenoot?